Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਜਬਾਬ ਸੀ ,
02 Oct 2011

ਤੂੰ    ਸਵਾਲ      ਸੀ    ਿਕ      ਜਬਾਬ 
ਸੀ ,
ਿਕ    ਕੱਚੀ    ਨੀਂਦ ਦਾ  ਖਾਬ       
ਸੀ ,

ਕਦੇ    ਲੱਿਗਆ      ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ     
ਸੀ ,
ਕਦੇ    ਲੱਿਗਆ    ਤੁਸੀਂ      ਜਨਾਬ     
ਸੀ ।

ਕਦੇ    ਤਪਦੀ      ਤੱਤੀ      ਰੇਤ     
ਸੀ ,
ਕਦੇ      ਸ਼ੂਕਦੀ        ਝਨਾਬ      ਸੀ  ।

ਖੌਰੇ    ਸੋਹਣੀ      ਦੇ    ਸੀ       
ਕੀਰਨੇ ,
ਜਾਂ    ਸੱਸੀ    ਦਾ  ਮੁੱਖ     
ਬੇਆਬ      ਸੀ ।

ਨੰਗਾ    ਸੱਚ    ਅੱਜ        ਮੇਰੇ     
ਰੂਬਰੂ
ਇੱੱੱਕ    ਚੇਹਰਾ      ਵੀ     
ਬੇਨਕਾਬ      ਸੀ ।

ਮੇਰਾ    ਸੱਚ  ਤਾਂ      ਿਖੜ    ਿਖੜ   
ਹੱਸਦਾ
ਤਕ    ਚੇਹਰੇ  ਤੇ      ਿਕੰਨੀ       
ਆਬ      ਸੀ ।

ਮੇਰੇ    ਰੂਬਰੂ    ਹੋ    ਤੇ  ਅੱਖ   
ਚ    ਤੱਕ
ਏਥੇ  ਕੁੱਛ    ਨਹੀਂ    ਜੋ     
ਖ਼ਰਾਬ      ਸੀ ।

ਹੁਣ    ਤਾਂ    ਅੰਦਰੇ    ਸੁਰ   
ਸੰਗੀਤ    ਹੈ
ਤੇ  ਵੱਜਦੀ      ਰੂਹ    ਦੀ      ਰਬਾਬ   
ਸੀ ।

ਸੁਿਰੰਦ......ਖੁਸ਼  ਹੈ    ਹੁਣ , ਹਰ   
ਹਾਲ  ਿਵੱਚ,
ਤੈਨੂੰ    ਦੱਸਣ      ਲਈ      ਬੇਤਾਬ     
ਸੀ  ।

ਸੁਿਰੰਦਰ  ਕੌਰ  ਿਬੰਨਰ

9876219840........
 


1 Comments Posted
charanjit mann
Jan 29 2012
Comment : bahut khoobsoorat kalaam surinder ji;je thora jeha arooz baare sikh lavo te ih hor vi behtar ho sakda hai
Name*
Email(Will not be published)*
Website
Can't read the image? click here to refresh

Enter the above Text*