November 11, 2011 admin

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ

Translate »