November 13, 2011 admin

ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ

   [ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ]

1

ਕਰਦੇ ਨੇ  ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ।

ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਚਮਚੇ, ਚਮਚੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ।                            

2

ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ,

ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ, ਰਹਿਬਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

3

ਇਹ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਦੇ, ਇਹ  ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ,

ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਡੀ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

4

ਛੱਡਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਕੁਰਸੀ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰਾਂ ਲਈ,

ਗਾਥਾ ਸਹੀਦੀਆਂ ਦੀ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

5                           

ਨ੍ਹੇਰੇ ਚ` ਬੈਠ ਘੜਦੇ, ਵਧੀਆ ਇਹ ਝੂਠ ਚਾਲਾਂ,

ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਜਾਊ ਸੁੰਦਰ, ਮੁੱਖੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

6

ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗੇਰੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਖਾਤਿਰ, 

ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਧਰਾਂ ਲਈ, ਨਾਟਕ ਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

7

ਸੇਵਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤਾਂ, ਨੇੜੇ ਨਾਂ ਜਾਣ ਭੱੁਲ ਕੇ,

ਹਰ ਥਾਂ ਪਧਾਰ ਆਪਣੀ, ਜੈ ਜੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

8

ਯਾ ਰੱਬ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ,

ਏਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਲੂਤੀ ਜੋ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ।

             

             [604 5027151]

Translate »