November 13, 2011 admin

ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ

 [ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨੇਡਾ]

 

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾਤਾ, 

ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਭੀਖਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰੇ,         

ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਕਰੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾਤਾ,

ਘੇਰੇ ਨ੍ਹੇਰਿਆਂ ਲੱਭਦੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਏ ਧਾਮ ਸਾਡਾ,

ਬਿਨਾ ਏਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ।

 2 

ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਦੋਂ ਕਿਥੇ ,

ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਪਲਦੀ ਪਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭੇਖ ਪੂਜਾ,                

ਬਾਣੀ ਵਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਕੁਰਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੁਫੇਰ ਦਿਸਦਾ,

ਦਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੈ ਮਚੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ,     

ਬੇੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਦਿਸੇ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਾ । 

3

ਧਰਮ ਕਰਮ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ,  

ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਦਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿਧਰੇ,    

ਜਾਪੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਪਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।    

ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ,

ਚਲਦੀ ਦਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।      

ਨਿੱਤ ਧੜਿਆਂ ਚੋਂ ਧੜੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ,   

ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।    

                   4

ਊਜਾਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ,

ਬਚੀ ਸਿਰ ਚ` ਪੈਣੋਂ ਸੁਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਪਾਈਏ ਵੰਡੀਆਂ ਮਕਰ ਫਰੇਵ ਕਰੀਏ,

ਆਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ,

ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਦਿਸੇ ਵਿਸਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਇਤਫਾਕ ਸਾਨੂੰ , 

ਏਦੂੰ ਵਧ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ।

                                          [604 5027151}

Translate »