November 13, 2011 admin

ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇਰਾ

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ

1

ਇਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੇਖ ਨ੍ਹੇਰਾ ।   
ਮੁੱਕਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਫੇਰਾ ।

2

ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਰੋੜ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ,         

ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਮਾਈ ਡੇਰਾ ।  

3

ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹਲੀਮੀ, ਨਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿਸਦੀ,      
ਛਾਇਆ ਚੁਫੇਰ ਲਗਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ।

4

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਤਰ ਭੇਖੀ,                     
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ, ਆਇਆ ਮਸਾਂ ਬਟੇਰਾ ।

5

ਸੜ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ,     
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਕਿਥੋਂ, ਭਾਲੇਗਾ ਹੁਣ ਫੁਲੇਰਾ । 
6
ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਾਰੂਦ ਬੰਬਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਲੂਹੀ,

ਪਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ।

7

ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਏ ਕੁੱਝ ਮੇਰਾ, 
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇਰਾ ।

               [604 5027151]

Translate »