November 13, 2011 admin

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਘ ਸਾਨੂੰ

 [ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ-ਵੈਨਕੂਵਰ ]

1|

ਪੋਂਹਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਲਹਿੰਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਘ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਹਣੇ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

 2|

ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇਖੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਖੇ,

ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੀਨੇ, ਸਰਦਲ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

3|

ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਡੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੈਰ ਛੱਡੇ,

ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਪੱਗ ਆਪਾਂ, ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

4|

ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਡੱਬੂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸ ਆਏ,

ਚੁਭ੍ਹਦੀ ਹੈ ਚਾਲ  ਸਾਨੂੰ, ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

5|

ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਦਾਮਨ,

ਮਾਣੀ ਹੈ ਮਹਿਕ ਹਰਦਮ, ਫੁੱਲਾਂ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ।   

6

ਸਾਊ ਸੁਜੀਵ ਸਾਦਿਕ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਭ ਸਹੇਲੇ ,

ਸੁਹੰਦੀ ਸਦੀਵ ਸੁਹਬਤ, ਸੱਚੇ ਸਚੇਰਿਆਂ ਦੀ ।          

 7

ਝਖੱੜ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਤਾਂ, ਇਕ ਪਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਹੰਦੇ,

ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ, ਤੀਹਲੇ ਬਿਖੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

8

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,

ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਜੜੇ ਬਸੇਰਿਆ ਦੀ ।

9

ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਈ, `ਲਾਲੋ` ਹਕੀਰ ਹਮਦਮ, 

ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਧੂੜ ਪਰਸੀ,`ਮਲਕਾਂ` ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ।

 

[ਫੋਨ: 001 604 5027151]

                 
 

Translate »