December 13, 2011 admin

ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਡ਼ਾ ਪੰਿਡ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ

ਹੁਸ਼ਆਿਰਪੁਰ, ੧੩ ਦਸੰਬਰ- ਪੰਿਡ ਚੱਕੋਵਾਲ ਸ਼ੇਖਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਲਵੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਦੀ ਧੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪਛਿਲੇ ਦਨੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਲ਼ੌਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸੰਿਘ ਬਡ਼ਾ ਪੰਿਡ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਰ, ਪੰਿਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਚਿ "ਹਾਂਡਾ ਪਲਈਅਰ" ਸਕੂਟਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਇਹ ਸਕੂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸੰਿਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਰੀ (ਕਨੈਡਾ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਆਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਿ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ੨੦੦੦੦/- ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕ ਿਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਵਦਿਅਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੱਿਥੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵੱਿਦਆਿ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਡ਼ਾਪੰਿਡ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਪਰਕਾਸ਼ ਸੰਿਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦੱਿਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੱਿਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਉਿਂਕ ਿਬਾਦਲ ਨੇ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹ ਿਦੇਣ ਵਾਲਆਿਂ ਵਚਿ ਸਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬਿ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਿਠ ਦਖਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸੰਿਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਡਾ. ਸੁਰੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਈਸਪੁਰ, ਭਾਈ ਜੋਗੰਿਦਰ ਸੰਿਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਮਾਲਪੁਰ, ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸੰਿਘ ਭਾਈ ਮਨਜੰਿਦਰ ਸੰਿਘ, ਮਾਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਾਦਾ ਨਰਿਮਲ ਸੰਿਘ, ਨਾਨੀ ਸੁਖਵੰਿਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਿਘ, ਰਣਵੰਿਦਰ ਸੰਿਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸੰਿਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ,  ਆਦ ਿਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Translate »