February 5, 2016 admin

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਏਫ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੁ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਭੂਮਿਹੀਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਏਕਡ਼ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਏਫ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਏਫ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੇਂਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 3.58 ਲਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮਿਹੀਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨੇਂਸ ਰਿਫਾਰੰਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਿਆਂਵਇਨ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Translate »