February 2022

View all on this date written articles further down below.
15 Feb 2022

ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ਼ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ…

Translate »